Motto

"È necessario imparare tanto a lungo quanto a lungo si vive."

Blogi italian kielen opiskelijoille ja Italian kulttuurista kiinnostuneille.
Blogiin on koottu linkkejä kielen ja kulttuurin eri alueilta.
Blogi sisältää myös Italian matkakuvia sekä opiskeluvinkkejä.

Benvenuti a tutti!

----


* Valitse itseäsi kiinnostava aihe oikealta kohdasta
Valitse aihe!
Numero kertoo kuinka monta eri sivua aiheesta löytyy. Selaa niitä painikkeesta Vanhemmat tekstit.

* Tai selaa Blogiarkistoa.

28.11.2013

Italialaisia kulttuurieroja VI (Vera Vala)Kirjailija Vera Vala kolumnistina

Perheenäiti, dekkaristi ja kääntäjä Vera Vala on asunut Torinon seudulla Pohjois-Italiassa 15 vuotta.

Alla olevat kirjoitukset on julkaistu mm. Helsingin Sanomissa. Maksutta voi lukea viisi lehden artikkelia viikossa (HS).

”Italiassa sähköä säästävät muutkin kuin itariksi tunnetut genovalaiset. Vaihtoehtoja ei ole, sillä säästäminen on pakollista.” (HS 20.10.2013)

”Montaa suomalaisille itsestäänselvää asiaa kaipaan Italiassa, mutta näillä helteillä löylyt ovat viimeinen asia toivelistallani.” HS 11.8.2013)

”Jos hymyni on tiukassa tai katseeni harhaileva, piemontelainen seinänaapuri vetää puolipakolla luokseen kahville ja pitää kuulustelun elämäntilanteestani.” (HS 14.7.2013)

"Ita­lia on vi­her­peu­ka­loi­den pa­ra­tii­si. Leu­to il­mas­to sal­lii ko­kei­lut myös ek­soot­ti­sem­pien kas­vien kans­sa, ja puu­tar­han saa kuk­ki­maan ha­lu­tes­saan vuo­den ym­pä­ri." (HS 2.6.2013)

"Jos va­li­tan sel­kä­ki­pu­ja tai pään­sär­kyä, naa­pu­ri tie­tää mi­nun al­tis­tu­neen kyl­mäl­le. Sa­dan met­rin kä­ve­ly tuu­li­sel­la sääl­lä on su­laa koh­ta­lon uh­maa­mis­ta." - "Kyl­met­ty­mis­tä vas­taan tais­tel­laan jä­rein asein. Alus­pai­taa käy­te­tään mie­lel­lään myös ke­säi­sin t-pai­dan al­la, ja hiuk­set on kui­vat­ta­va vä­lit­tö­mäs­ti suih­kun jäl­keen." (HS 28.4.2013)

"Jo­kai­ses­sa ita­lia­lais­ko­dis­sa on kol­me va­kio­va­rus­tet­ta, joi­ta olen alun kum­mas­te­lun jäl­keen op­pi­nut ar­vos­ta­maan. Mo­ni­käyt­töi­sin näis­tä aar­teis­ta on ruo­ka­soo­da." (HS 24.3.2013)

"Ruo­ka­pöy­däs­sä on pak­ko kom­men­toi­da myös it­se ruo­kaa. Jos ate­ria on on­nis­tu­nut, pyy­de­tään mu­kaan ai­na­kin yh­den ruo­ka­la­jin re­sep­ti. Tä­mä vaa­tii myös dip­lo­maat­ti­sia ky­ky­jä, kun pöy­däs­sä on yh­tä ai­kaa mo­nen­lai­sia su­ku­lai­sia." (HS 17.2.2013)

"Ita­liat­ta­ret ovat kas­va­neet äi­tin­sä ah­ke­ras­ti hei­lut­te­le­man pö­ly­huis­kun var­jos­sa, ja he muis­ta­vat unis­saan­kin, et­tä kos­kaan ei tie­dä, ku­ka voi tul­la käy­mään." (HS 13.1.2013)

"Italialaisesta näkökulmasta suomalainen hometalokeskustelu on hämmentävää. Jo rakennusten kosteustarkastukset kuulostavat järjettömiltä." (HS 19.1.2014)

"Italialainen vierailuetiketti saattaa hämmentää kahvitteluun tottunutta suomalaista. Kyläilykutsu tarkoittaa saapasmaassa useamman ruokalajin ateriaa." (HS 23.2.2014)

"Suomalaiset arvostavat pizzan päällä ananasta, mutta italialaiselle ajatus hedelmästä täytteenä lähentelee pyhäinhäväistystä." (Ilkka 14.3.2014)


Kirjailija Vera Vala

Vera Vala on kirjoittanut Italiaan sijoittuvia dekkareita.

HS:  Italian suljetut piirit viihdedekkareissa (Maksutta voi lukea viisi lehden artikkelia viikossa.)


Kulttuurieroja tässä blogissa