Motto

"È necessario imparare tanto a lungo quanto a lungo si vive."

Blogi italian kielen opiskelijoille ja Italian kulttuurista kiinnostuneille.
Blogiin on koottu linkkejä kielen ja kulttuurin eri alueilta.
Blogi sisältää myös Italian matkakuvia sekä opiskeluvinkkejä.

Benvenuti a tutti!

----


* Valitse itseäsi kiinnostava aihe oikealta kohdasta
Valitse aihe!
Numero kertoo kuinka monta eri sivua aiheesta löytyy. Selaa niitä painikkeesta Vanhemmat tekstit.

* Tai selaa Blogiarkistoa.

28.8.2011

Tasokokeita A1, A2 jne

Kuva: Anita Nehrenheim (C) 2010

Livello A1 - B2 (Campusitalia)
Livello A1 - B2 (Italienisch-test)
Livello A1 - C2 (Radiodante) 


Aikuiskoulutuksen tasot Euroopan taitotasojen mukaan.

Livello elementare

TASO A1 ALKEISTASO
Livello di contatto
Tavoitteena kielen perusteiden hallitseminen.
Saavutetaan n. 80-100 t opiskelun jälkeen.
Opetusvuodet 1-3.

TASO A2 SELVIYTYMISTASO
Livello di sopravvivenza
Tavoitteena sosiaalinen kanssakäyminen ja lyhyt
kerronta. Saavutetaan n. 180-220 t opiskelun
jälkeen.
Opetusvuodet  4-6.

Livello intermedio

TASO B1 KYNNYSTASO
Livello soglia
Tavoitteena selviytyminen matkustettaessa
kielialueella.
Noin 6 opetusvuosi.

TASO B2 OSAAJAN TASO
Livello progresso
Tavoitteena selviytyä tavallisimmissa työelämän
tilanteissa.

Livello avanzato

TASO C1 TAITAJAN TASO
Livello dell’efficacia
Tavoitteena monipuolinen ja tehokas kielellinen
ilmaisu.

TASO C2
Livello della padronanza


Taitotasot tarkemmin kuvattuna


A1.1: Kielitaidon alkeiden hallinta (esim. muutamia opittuja fraaseja)A1.2: Kehittyvä alkeiskielitaito (esim. yksinkertainen viestiminen aivan perusasioista)
A1.3: Toimiva alkeiskielitaito (esim. sosiaalisen kanssakäymisen perusta)
A2.1: Peruskielitaidon alkuvaihe (esim. laajempi kyky sosiaaliseen kanssakäymiseen ja perusasioista viestintään)
A2.2: Kehittyvä peruskielitaito (esim. kyky osallistua aktiivisemmin viestintään, kyky kertoa)

B1.1: Toimiva peruskielitaito (esim. kyky ylläpitää vuorovaikutusta melko monenlaisissa tilanteissa; selviytyy kielialueella)
B1.2: Sujuva peruskielitaito (esim. kyky säännölliseen vuorovaikutukseen ja ilmaista informaatiota melko monipuolisesti)
B2.1: Itsenäisen kielitaidon perustaso (esim. tehokkaan argumentoinnin perustaito)
B2.2: Toimiva itsenäinen kielitaito (esim. tehokas argumentointi, vuorovaikutuksen hallinta ja kasvava kielellinen tietoisuus)

C1.1: Taitavan kielitaidon perustaso (esim. laajat kieliresurssit mahdollistavat varsin sujuvan ja tarkan viestinnän)
C1.2: kehittyvä taitava kielitaito (esim. sujuva viestintä)

(Lähde: www.edu.fi)

Lisää tietoa kielitaidon tasoista kiinnostuneille.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti